Statistics
Created by: 4h20

Warrior - Crowd Control by 4h20

Difficult level:
Team up value: 0 0/10
Counters by:
Strong against:
Early game
Middle game

Sử dụng Grimtouch để làm key hero cho bộ khống chế.

Damage chính từ Berserker, phụ damage từ Doom, Doctor, Defector. Ngoài ra còn 1 số hero cc diện rộng để kéo dài thời gian.  Đối đầu với đội hình như mech hoặc knight có thể thay siren bằng Dark Spirit.

Cần ưu tiên hồi mana cho Grimtouch để có thể ra chiêu nhanh nhất do trong bộ cc thì skill của nó cd lâu nhất (12s)

Ưu điểm: Có lượng cc lớn để bảo kê cho damage chính.

Nhược điểm: Cần xếp Grimtouch sao cho có thể vẩy mực được nhiều địch nhất. Nếu có thể thì hãy lên 3* để giảm thời gian cd xuống còn 8s.