Statistics
Created by: phamvanhai

Divinity - Assassin

Difficult level:
Team up value: 0 0/10
Counters by:
Strong against:
Early game
Middle game

Đầu game :

Từ Iv1 - Iv5 : Lựa chọn những đội hình dễ khởi đầu đẻ hướng đến lineup

Divinity - Assasin. Đơn cử :


1 Divinity - 2 Mech ( chờ ra Soul Breaker )

2 Mech - 3 Gobiin ( có Soul Breaker )

3 Warrior ( trong trường hợp chưa ra tướng mình cần )

3 Warrior - 2 Mech ( chờ ra Soul Breaker )


*Sau Round 9 ( nhớ up Iv6 ):

Đây là thời điểm những chess Assasin bắt đầu xuất hiện, có gắng đưa 3 Assasin

vào ghép cùng với đội hình lúc đầu sao cho mạnh nhất. Đơn cử :


2 Dwvinity - 3 Assasin ( Ưu tiên hàng đầu )

1 DWinity - 3 Assasin

3 Warrior - 3 Assasin

3 Warrior - 3 Goblin ( có Soul Breaker và chờ đủ 3 Assasin)

2 Mech - 3 Goblin - 3 Assasin ( Đội hình khá mạnh khi chưa ra Divinity )

3 Vrrior - 2 Mech - 3 Goblin ( Đội hình khá mạnh khi chưa ra đủ 3 Assasin )


Round 15 : Bắt buộc phải win đẻ lắy trang bị. Nếu cảm thấy ko chắc chắn win

thì up luôn Iv7.


Giữa game :

Round 17 up Iv7 và hoàn thiện đội hình. Đơn cử :


1 Divinity - 6 Assasin

2 Dwinity - 5 Assasin


Sau đó dành tiền up Iv8 và cố hoàn thiện 2 Divinity - 6 Assasin.

Từ bây giờ là phụ thuộc kỹ năng sử dụng tiên của các bạn để up sao và up level.

Có gắng xếp vị trí tướng 1 cách có lợi nhất có thể.


Cuối game:

Tìm kiếm God of Thunder, up Iv9 hoàn thiện đội hình 3 Divinity - 6 Assasin.

Đây là lúc đẳng cắp được thể hiện, bạn cần quan sát nhà đối thủ liên tục và nắm

được hết mạnh yếu của họ để có những quyết định chuẩn xác nhắt.


Chú ý:

* Slot 10 nên tùy xem cờ đối thủ như thế nào dễ mua

tướng phù hợp. Gợi ý :

Storm Shaman, Pirate Captain hoặc Fortune Teller