Statistics
Created by: phamvanhai

6 Goblin 3 Assassins - Giáp trâu - Máu nhiều

Difficult level:
Team up value: 0 0/10
Counters by:
Strong against:
Early game
Middle game
Giáp trâu - Máu nhiều - kháng phép có - dame thì vô đối. 3 God mage gặp thì cũng bị gặt tơi tả mặc dù khá xanh.